Tuesday, May 11, 2010

2004 – 2010 –– Kako su “Zeleni-Neretva” Konjic pokušavali probuditi interes za spašavanje GLAVATICE u Gornjoj Neretvi

  1 - OSR Konjic - Glavatica ulovljena u Fly fishing reviru Glavatičevo
Glavatice u Gornjoj Neretvi, Glavatičevo 2009 god.
Često su “Zeleni-Neretva” Konjic pozivali na konkretne akcije spašavanja i zaštite neretvanske glavatice. Apelirali su na sve zainteresirane, od ribolovnih i raznih eko udruženja do opština duž cijele Neretve i federalnih ministarstava, zatim na univerzitete u Mostaru i Sarajevu, naučne i turitičke zajednice, ali bez posebnog efekta. Država nikad nije ni pokušala ozakoniti mjere zaštite i omogučiti sankcije protiv prekršioca, obrazovno-naučne ustanove se nisu organizovano bavile ni glavaticom ni mekousnom ni zubatkom, kao ni ciprinidnim endemima sliva Neretve, čak ni kada su po Neretvi “skakali” ihtiolozi iz Slovenije i Hrvatske i radeći upravo njihov posao, posao bh. naučnika. Ipak je najstrašnija činjenica da su ribolovci i ljubitelji prirode potpuno ignorisali upozorenja da je glavatica pred potpunim nestankom iz Neretve, pa se krivolov na Gornjoj Neretvi odvijao nesmanjenim intezitetom.
Sve u svemu, ove dvije glavatice sa fotografija ne duguju svoj život i svoju veličinu brižnim bosancima i hercegovcima nego pukoj sreči.
Santa

Ugrožena riblja vrsta glavatica (Salmo marmoratus)

27 December 2004
"Glavatica u gornjem toku Neretve - stanje mjere i zaštita " naziv je savjetovanja koje održano u Konjicu dana 21.12.2004. g. Skup je upriličen u organizaciji Zeleni - Neretva, a prisutni su iskazali veliko interesovanje za rješavanje ovog problema.
Glavatica je zasigurno najatraktivnija riblja vrsta rijeke Neretve. Može da dostigne veličinu od čak 140 cm i težinu do 30 kg. Naseljava samo rijeke jadranskog sliva i zbog toga se smatra endemom ovog područja. Zbog svoje atraktivnosti često je na meti sportskih ribolovaca, a još češće kriv o lovaca. Iz razloga što je populacija ove vrste pred nestankom naše udruženje je odlučil o da pokrene aktivn o sti na zaštiti ove endemne vrste. Glavatica - stanje, mjere i zaštita
Skupu su prisustvovali zvanični predstavnici:
- Centar za ihtiologiju i ribarstvo Prirodno - matematskog fakulteta iz Sarajeva;
- Ribolovni savez BIH iz Sarajeva;
- Organizacija sportskih ribolovaca iz Konjica;
- Turistička zajednica HNK-a, ured iz Konjica;
- Udruženje " Zeleni - Neretva " iz Konjica
Konstatovano je:
- Da je populacija endemske vrste glavatice pred trajnim nestankom u gornjem toku Neretve;
- Da je osnovni uzrok visokom stepenu ugroženosti proistekao izgradnjom brana na srednjem toku Neretve, kao i nekontrolisan i nezakonit izlov u proteklom desetljeću;
- Da je i endemska mekousna pastrmka na ovom području također ugrožena, istina u nešto manjem stepenu od glavatice;
- Da će, ukoliko se hitno ne preduzmu mjere za opstanak, ove atraktivne endemske vrste u potpunosti nestati na prostoru gornjeg toka Neretve.
Zbog svega navedenog je zaključeno da se poduzmu mjere za zaštitu glavatice i mekousne pastrmke. Mjere za zaštitu trebalo bi usmjeriti u dva pravca:
1. D onijeti u što kraćem roku odluke u cilju potpune zabrane izlova glavatice i ograničenog izlova mekousne pastrmke ,
2. Pokrenuti postupak kod nadležnih ministarstava (ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ministarstvo prostornog uređenja i okoliša) radi izrade naučne studije o stanju i stepenu ugroženosti navedenih ribljih populacija te mjerama za zaštitu i revitalizaciju.
Obje mjere su hitne, a potrebnu inicijativu pokrenuće učesnici skupa uz zajedničku koordinaciju. Učesnici skupa su također zaključili da dugoročni opstanak ovih populacija riba može biti osiguran izgradnjom strogo namjenskog mrijestilišta za uzgoj isključivo ovih navedenih endemskih vrsta i njihovu indoktrinaciju u sliv Neretve. Udruženje " Zeleni - Neretva " će pomoći edukaciju građana i sportskih ribolovaca o potrebi zaštite putem popularnih letaka i plakata, a koji su već u fazi izrade i koji će se distribuirati prema ciljinim grupama.
1 - OSR Konjic - Glavatica ulovljena u Fly fishing reviru Glavatičevo 100430
Glavatice u Gornjoj Neretvi, Glavatičevo 2009 god.

Populacija glavatice se oporavlja u gornjem toku Neretve ?

30 April 2010
 Putem kolega iz Organizacije sportskih ribolovaca iz Konjica dobili smo prilično dobre vijesti u vezi oporavka populacije endemske riblje vrste glavatice (Salmo marmoratus) u gornjem toku Neretve. Poznavaocima prilika u gornjem toku Neretve je odranije poznato da je ova najatraktivnija i najveća riblja vrsta rijeke Neretve prekomjernim i nelegalnim izlovom dovedena do samog nestanka na ovom području.
Ipak, da sve nije tako crno pokazuju sve češći primjerci ove vrste koji se mogu vidjeti u vodama Gornje Neretve. Posljednji slučaj ulova većeg primjerka glavatice desio se nedavno u naselju Glavatičevo pri čemu je ulovljena riba uspješno vraćena nazad u vodotok. Nema sumnje da je potez ovog ribolovca za svaku pohvalu, ali je ovo ipak rijedak pozitivan primjer koji većina ostalih ribolovaca ne poštuje. Razlog ne leži samo u činjenici da zabrana izlova glavatice praktično nije na snazi već je osnovni problem u samim ribolovcima (i krivolovcima pogotovo) koji uglavnom, uz časne izuzetke, nemaju sluha za ugroženost ove riblje vrste. Također, populacija riblje vrsta glavatice se oporavlja isključivo iz razloga što ribolovci posljednjih godina nisu uopće ni upražnjavali ribolov iste. Naravno, ne zbog toga što su se suzdržavali od lova zbog ugroženosti vrste, već isključivo zbog toga što ove ribe nije ni bilo u većem dijelu vodotoka pa je i sam lov na nju bio „Sizifov posao“. Rijetki primjerci glavatice, koji su dostigli polnu zrelost, uspjeli su se sačuvati na samo nekoliko lokacija gornjeg toka Neretve gdje je fizički pristup ribolovcima otežan. Pojedini optimisti rješenje za opstanak ove riblje vrste vide u Ribogojilištu na Boračkom jezeru, koje ima za cilj proizvodnju autohtonih neretvanskih ribljih vrsta. Međutim, čak i ako se pronađe modus za kvalitetno poribljavanje Neretve glavaticom, sigurno je da ni to još uvijek neće promijeniti naš sraman odnos prema ovom ugroženom prirodnom dobru.
zeleni-neretva.ba - Ugrožena riblja vrsta Glavatica

0 comments:

Post a Comment

Real Time Web Analytics