Monday, August 23, 2010

Mladica (Hucho hucho) - uspješno obavljena vještačka oplodnja ikre mladice i proizvedena mlađ u Bosanskoj Krupi, BiH

 

Proizvodnja mlađi mladice « Bistro BiH

April 12th, 2010

Uposlenici DOO  “Eko riba Krušnica” iz Bosanske Krupe su napravili istorijski iskorak u proizvodnji salmonidnih vrsta mladji na prostoru BiH.

Uspješno je obavljeno prva umjetna oplodnja ikre Mladice.

Pored uposlenika Eko riba Krušnica, u ovaj projekt su bili uključeni naši prijatelji i stručnjaci u polju ribarstva iz Mađarske gosp. Peter Andreas te Njemačke gosp. Werner Frank.

Naravno, svoj doprinos su u cjeloj priči dali i članovi USR “Krušnica” iz Bosanske Krupe.

24500_1115046494581_1779533715_225612_2627899_n24500_1115039694411_1779533715_225574_5881828_n24500_1115036614334_1779533715_225565_2194941_n
 
24500_1115036454330_1779533715_225561_5430492_n24500_1115034014269_1779533715_225552_3635786_n24500_1115033974268_1779533715_225551_3377752_n
Proizvodnja mlađi mladice « Bistro BiH

Sunday, August 1, 2010

Izvještaj o posjeti Centru za ribarstvo na Boračkom jezeru - Zeleni-Neretva

Na Boračkom jezeru več neko vrijeme postoji Centru za ribarstvo s ciljem da se prvenstveno brine o endemskim pastrmkama rijeke Neretve. O dosadašnjem radu Centra nas izvještavaju predstavnici Zeleni-Neretva udruženja

Izvršena posjeta Centru za ribarstvo na Boračkom jezeru

17 May 2010

Image Predstavnici udruženja Zeleni Neretva iz Konjica posjetili su 13.05.2010. g. Centar za ribarstvo na Boračkom jezeru. Domaćini iz Centra su se potrudili da što bolje predstave rad ove institucije, a posebna pažnja je usmjerena na uzgoj ugroženih autohtonih ribljih vrsta. Domaćini navode da je ovaj Centar i osnovan prvenstveno sa ciljem uzgoja autohtonih salmonidnih vrsta koje su uslijed niza faktora dovedene na rub opstanka.

Real Time Web Analytics