Non-native in Neretva (Invazivne)

Allochthonous species in Neretva River
/ Invazivne vrste u Neretvi

Zender or Pike-pesrch -  riba štetočina / pest fish 

Smuđ


Fishbase:

Smuđ / Pike-perch (Sander lucioperca)Common name

Zander / Pike-perch

Family

Percidae (Perches)

Fishbase name

Pike-perch

Maximum size

130 cm

Resilience

Low

Dangerous !

Pest

Environment

Pelagic

Distribution

Eastern and central Europe, Sweden and Finland, Western Asia; introduced into several European countries. This species has depleted stocks of native fish in some areas where it has been introduced for angling (Ref. 9988). Several countries report adverse ecological impact after introduction.

Biology

Inhabit deep, calm waters of lakes, reservoirs, canals and rivers. Feed mainly on fishes (Ref. 30578, 9696). The habitats occupied by S. lucioperca are likely to vary during different seasons, as shown by radio-tracking study done in the United States. In autumn, the adults prefer a substrate of large pebbles in 1.20-1.80 m depth. In winter, when the temperature approaches 5°C, S. lucioperca are found in pits and trenches where they overwinter. When the temperature rises above 2.8°C in spring, they commence upstream migration. Spawning takes place at a temperature of around 11°C on substrate composed of large pebbles in a current of 1.40-1.50 m/sec. After spawning, the parents drift downstream and stay in pools, 1.20-1.80 m deep, for two weeks. Mortalities affect the females after spawning. In summer, Z. lucioperca prefer a substrate of pebbles and are found at variable depths, often on the upstream edge of pits and trenches where there is a rupture of current. When the temperature reaches 30°C, they seek deep pools (Ref. 30578). Spawning is earlier in lower latitudes (Ref. 10999). Pale yellow eggs are found attached to emergent vegetation or stones and gravel (Ref. 41678). Popularly fished by sport fishers. Its flesh is succulent (Ref. 30578). Utilized fresh or frozen and eaten steamed, broiled and microwaved (Ref. 9988). An individual weighing 19 kg was reportedly caught in 1959 in Starnberger, Bavaria, Germany (Peter Admicka, pers. comm. E-mail: peter.adamicka@oeaw.ac.at).

Ekološka kataklizma koja neumitno ubija Neretvu: 
Ihtiolog i smuđ, riba i naučnik štetočine

U 21. vijeku koji razotkriva nove prijetnje eko-sistemima širom svijeta ljudi su ipak shvatili mnoge stare pogreške i nalaze način kako da ih isprave. Između ostalih problema koji se danas mogu uspješno rješiti, i koji se više sigurno neče ponavljati (makar u civilizovanim zemljama), je i rehabilitacija riječnih eko-sistema, habitata i biodiverziteta. Riječni tokovi se vračaju u prvobitno, originalno stanje prije ljudskog djelovanja, u smislu hidrologije ali i u biološkom smislu. Ruše se hidroelektrane, uspostavljaju stara mrijestilišta, introducirane vrste se uništavaju a na njihovo mjesto se uvode nativne vrste, spašene i uzgojene vještački u projektima repopulacije autohtonim vrstama.
Smuđ/Pike-perch (Sander lucioperca) - pest/štetočina
U međuvremenu, u Bosni i Hercegovini, "ihtiolozi" planiraju i studijski pripremaju uništenje jednog od najvažnijih salmonidnih habitata na planeti - rijeke Neretve. Rijeka Neretva je uvrštene u 10 najugroženijih kraških područja svijeta, zatim se svrstava u najvažnije rezervate endemizma u Mediteranskom bazenu prema IUCN-u i WWF-u te među 34 "vruče tačke" (hot spots) biodiverziteta sa visokim stepenom endemizma odnosno 12 u okviru samog Mediteranskom bazenu po CI-u a od Septembra 2010 kao jedna od 6 "vručih tačaka" Mediteranskog bazena (Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot) u projektu "New International Conservation Plan" od strane Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) i Conservation International (CI).
Pet velikih hidroelektrana (HE Rama, HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac i HE Mostar)  koje su izgrađene bez ikakvog obzira prema rijeci i živom svijetu u njoj, osim fizičke i hemijske devastacije potpuno su izmjenile biologiju Neretve. U svim akumulacijama autohtone ribe, uglavnom sve endemi Neretve i/ili jadranskog sliva zapadnog balkana su nestali a zamjenile su ih ciprinidne vrste među kojim su največu štetu (logično) nanjele populacije štetočina - smuđa i babuške. Međutim, umjesto da se u skladu sa razumom čovjeka 21.vjeka i trendovima zapada kojem stremimo uhvatimo u koštac sa problemom propadanja i uskoro definitivnog umiranja našeg najvrijednijeg prirodnog resursa, naši "stručnjaci", akademska zajednica, intelektualci, "istraživači" predlažu da se Neretva pretvori u megavate potapanjem u nizu kaskadnih jezera sve do izvora. Tako bi se gradile hidroelektrane čak i na dijelu koji je potpuno sačuvao djevičansku prirodu nepromjenjenu posljednjih najmanje pet miliona godina koliko su stare četiri endemske pastrmke koje u njoj još uvijek preživljavaju, što je ipak znak još uvijek koliko-toliko zdrave rijeke, zdravog eko-sistema. Ali ne zadugo, jer kako navode iz firme EFT HE Ulog doo., nakon formiranja hidroakumulacije ove hidroelektrane pristupiće se poribljavnju jezera smuđem, a prema navodnoj projektnoj studiji koju je izradio tim ihtiologa (u tekstu Hamovićevog "kurira" i saradnika magazina DANI iz Sarajeva radi se o dva eminentna profesora) sa Poljoprivrednog fakulteta univerziteta u Sarajevu (!?), a sve u namjeri, kako je izjavio direktor i vlasnik  EFT iz Beograda Vuk Hamović na zvaničnom web sajtu firme, da se lokalnom stanovništvu omoguči bavljenje ribarstvom te na taj način doprinesse ekonomski održivom razvoju kraja i obezbjedi preživljavanje !!!
Ubrzo iz kompanije EFT u izjavama nekog Prokića i Vuka Hamovića nalazimo da je jedan od gore spomenute dvojice "stručnjaka" sa Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu niko drugi do profesor Samir Muhamedagić (ili je viši asistent kako se navodi na školskoj web stranici), a dio teksta u kojem se pominje i prenose razmišljanja i tvrdnje našeg uvaženog ihtiologa navodim u cijelosti:
Poljoprivredni fakultet univerziteta u Sarajevu je sproveo sveobuhvatan ihtiološki uvid te je s tim u skladu projektovao/predvidio uticaj HE Ulog na ribe Neretve. Professor Samir Muhamedagić je ustvrdio da vodopad (?!) u selu Ljusići pretstavlja prirodnu prepreku za migraciju smuđa, te da brana HE Ulog neče negativno uticat (!!!) na stanje populacija dalje nizvodno. Professor Muhamedagic je takođe poentirao da je trenutno stanje ribljih populacija u Gornjoj Neretvi u vrlo zabrinjavajučem stanju, što je rezultat nedostatka zaštite, štetne ribolovne prakse kao i generalnog nedostatka brige tokom dužeg niza godina. "Program formiranja populacije smuđa u Gornjoj Neretvi na šta se kompanija EFT obavezala će dodatno unaprijediti i povečati riblji fond i značajno ispraviti ovaj problem (!?!), ali bi takođe trebalo osigurati lokalnom stanovništvu novi izvor sredstava za život"
(Samir Muhamedagić koji se spominje u tekstu na zvanićnom web sajtu EFT-a je vjerovatno na slijedečoj fotografiji sa BTRG portala, međutim ostaje dilema oko vjerodostojnosti navoda u tekstu koji možete i sami pročitati u orginalu ako slijedite ovaj link na EFT sajt (eft-group.net).
Bio bih lično sretniji da se radi o triku i zloupotrebi ovog ihtiologa od strane srbijanske kompanije, te ako neko zna pouzdano o ćemu se radi, ako može potvrditi ili demantirat gornje navode, rado ću se javno izvinutu ili bar postaviti ponuđenu informaciju na blog.)
Kakva drskost !!! Kada bi udrženja ihtiologa ili biologa na nivo Mediterana, EU, UN, ili u sastavu IUCN-a, UNESCO-a ili sl.., djelovala poput advokatske komore, ovaj bi naš "stručnjak" bio izbačen iz profesije i zasluženo stavljen na stub srama.
Nema problema "stručnjak", biće zato SMUĐA u neograničenim količinama! (Foto: BTRG)

Bilo da se radi o laprdanju iz EFT u propagandne svrhe ili je profesor zaista studiozno pripremio biološku smrt rijeci Neretvi za šaku krvavih Arkanovih-Miloševićevih deviza ugrađenih u ovu kompaniju poslovnog im partnera i intimusa ove dvojice pokojnih balkanskih koljača, izrečeno u navedenom tekstu je besramni bezobrazluk. Odakle im hrabrost ?! Zar je tako tragična stvarnost našeg društva, toliko tragična da je teško povjerovati. Profesore Muhamedagiću sva mudrost svijeta sadržana u staroj narodnoj: "Ne sijeci granu na kojoj sjediš" vam se posrala na znanje.

Dakle, ihtiolozi BiH smatraju da je HE Ulog osim hidroelektrana, odlična prilika da se u najuzvodnije dijelove toka Gornje Neretve unese riba-štetočina koja je več opustošila Srednju Neretvu i polagano se kreče nizvodno, iz jezera u jezero, gdje će jednom kad dospije u Donju Neretvu ispod HE Mostar zaposjesti i ono malo staništa mekousne, zubatka, jadranske potočare i glavatice te ih otpremiti na stranice udžbenika biologije i istorije.
Eto to je sudbina najvažnijeg endemskog staništa u Mediteranu (IUCN) !


'Dirty dozen' threaten waterways

A "dirty dozen" of the 12 non-native species most likely to harm native wildlife along rivers has been highlighted by British Waterways.
Zander, mink, American signal crayfish, giant hogweed, floating pennywort, red-eared terrapins and Japanese knotweed are also on the list.
British Waterways urged people to think about the environmental impact of releasing such species into the wild.

'DIRTY DOZEN' SPECIES
Zander 
American signal crayfish
Australian swamp stonecrop
Chinese mitten crab
Floating pennywort
Gant hogweed
Himalayan balsam
Japanese knotweed
Mink
Red-eared terrapin
Water fern
Zebra mussels

Invasive species can cause problems because they are normally bigger, faster growing or more aggressive than native ones and are often resistant to traditional methods of control.
The organisation spends £1m a year dealing with the problems caused by such species.
Its national ecologist Chris John said: "Whilst not all non-native species are harmful, many pose real problems to our native wildlife, to boaters and to our historic channels, locks and bridges.
"With no natural predators to control them they can overwhelm wildlife, channels, banks and towpaths.
He added: "British Waterways invests a large amount of time and money to protect our canals and rivers through identifying, monitoring and controlling damaging species.
"This is very costly and diverts resources that could be used elsewhere on the waterway network.
"We are therefore asking people to help us by disposing of non-native plants safely and carefully selecting alternative plants for gardens, ponds and aquariums."

(Dok u BiH kolege ekolozi, ihtiolozi, biolozi nastoje planski unositi invazivne vrste u osjetljiva područja visokog stepena endemizma - kao npr. Gornja Neretva !)


Oncorhynchus mykiss 

Kalifornijska pastrmka
Kalifornijska pastrmka / Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)Unešena poribljavanjem Neretve i mnogih naših rijeka ova vrsta za sada nije uspostavila održive populacije, međutim na nekim se rijekama, nekontrolisano i bez ikakve stručne osnove, vrši kontinuirano pribljavanje. To je najizraženije na rijekama Uncu i Uni.
  

Brown trout (Danubian and Atlantic lineage) 

Potočna pastrmka (Dunavska i Atlanska linija)


Potočna pastrmka / Brown trout (Salmo trutta fario)
Brown trout (Bosnian: Potočna pastrmka) (Salmo trutta fario Atlantic and Danubian lineage)

Unešena poribljavanjem Neretve i večine naših rijeka ova vrsta je uspostavila održive populacije. Na večini rijeka, nekontrolisano i bez ikakve stručne osnove, vrši se kontinuirano pribljavanje.


Grayling (Thymallus thymallus Danubian lineage) 

Lipljan (Dunavska linija)


Lipljan / Grayling (Thymallus thymallus)Lipljan / Grayling (Bosnian: Lipljan) (Thymallus thymallus Danubian lineage)

Unešena poribljavanjem ova vrsta je uspostavila održive populacije, ipak u poslijeratno vrijeme pribljavanje Neretve ovom vrstom nije kontinuirano.xxxxxxxx 
Real Time Web Analytics