Sunday, August 1, 2010

Izvještaj o posjeti Centru za ribarstvo na Boračkom jezeru - Zeleni-Neretva

Na Boračkom jezeru več neko vrijeme postoji Centru za ribarstvo s ciljem da se prvenstveno brine o endemskim pastrmkama rijeke Neretve. O dosadašnjem radu Centra nas izvještavaju predstavnici Zeleni-Neretva udruženja

Izvršena posjeta Centru za ribarstvo na Boračkom jezeru

17 May 2010

Image Predstavnici udruženja Zeleni Neretva iz Konjica posjetili su 13.05.2010. g. Centar za ribarstvo na Boračkom jezeru. Domaćini iz Centra su se potrudili da što bolje predstave rad ove institucije, a posebna pažnja je usmjerena na uzgoj ugroženih autohtonih ribljih vrsta. Domaćini navode da je ovaj Centar i osnovan prvenstveno sa ciljem uzgoja autohtonih salmonidnih vrsta koje su uslijed niza faktora dovedene na rub opstanka.


Tu se prije svega misli na neretvansku mekousnu pastrmku (Salmothymus obtusirostris obtusirostris) i glavaticu (Salmo marmoratus) koje su najugroženije riblje vrste sliva gornje Neretve.
Djelatnici Centra su tokom proteklog perioda uspjeli da proizvedu odrasle jedinke mekousne pastrmke koje su polno zrele, a što do sada nije uspjelo niti jednom ribogojilištu na ovim prostorima. Inače, poznato je da je mekousna pastrmka veoma osjetljiva vrsta i raniji pokušaji uzgoja su završavali neuspjehom obzirom da je proizvedena mlađ redovno ugibala pri starosti od par mjeseci. Stručni kadrovi dolaze sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva, a Centar na Boračkom jezeru je opremljen najsavremenijim sredstvima što u mnogome olakšava rad pomenutim stručnjacima.
  Pored obilaska Centra i prezentacije rada od strane domaćina, predstavnici našeg udruženja su održali sastanak sa rukovodstvom Centra te sa predstavnicima Organizacije sportskih ribolovaca koji također imaju zasluge za rad ovog Centra. Na sastanku se razgovaralo o stanju ribljih populacija gornje Neretve i pritoka, o potrebnim mjerama oporavka, kao i o opasnostima koje prijete da dodatno pogoršaju stanje ugroženih ribljih vrsta. Utvrđeno je da ove tri organizacije imaju slične ciljeve te je dogovorena buduća saradnja i to prvenstveno na aktivnostima zaštite ugroženih autohtonih ribljih vrsta sliva gornje Neretve.

0 comments:

Post a Comment

Real Time Web Analytics